Wezwanie do zapłaty

Uprzejmie informujemy, iż po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji skierowaliśmy do Banku wezwanie do zapłaty wraz z ostateczną próbą pozasądowego rozwiązania sporu. Brak odpowiedzi bądź odmowa wypłaty należnych świadczeń spowoduje podjęcie przez Kancelarię kolejnych działań.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami