Pozew

Uprzejmie informujemy, iż sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. W pierwszej kolejności oczekujemy na nadanie sygnatury, a następnie rozpoznanie sprawy przez Sąd. Biorąc pod uwagę aktualne czasy procesowe w Sądach, szybkość rozpatrywania spraw oraz wyznaczania terminów rozpraw, szacujemy, że sprawa powinna zakończyć się w terminie do 12–18 miesięcy. Może oczywiście zdarzyć się skrócenie lub wydłużenie tego terminu. Wszystko uzależnione jest m.in. od liczby spraw w Sądzie i jest od nas niezależne. Prosimy zatem uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na dalszy bieg zdarzeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami