Reklamacja do Banku

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na abuzywność postanowień wzorca umowy kredytu odnoszących się do kursu waluty obcej, w tym określających sposób ustalenia wartości miernika waloryzacji świadczenia, które w najnowszym orzecznictwie polskich sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznawane są za niewiążące, a w niektórych przypadkach nawet skutkujące nieważnością całej umowy kredytu, skierowaliśmy do Banku reklamację ugodową o zaprzestanie dalszego stosowania tych postanowień i przedstawienia rozwiązań mających na celu rozliczenie świadczeń spełnionych na podstawie niewiążących postanowień umownych, a także doprowadzanie tego stosunku prawnego do stanu zgodności z przepisami, w świetle obowiązującego orzecznictwa, w tym w zakresie sposobu ustalania wysokości świadczeń bieżących. Oczekujemy na odpowiedź.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami