Apelacja Banku

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowej sprawie Bank odwołał się od wyroku I instancji składając apelację. Sprawa tym samym trafiła do rozpoznania Sądu II instancji. Oczekiwać będziemy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami