Skarga do Zarządu Banku

W związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku Kancelarii dotyczącego przekazania informacji i dokumentów niezbędnych w przedmiotowej sprawie, złożyliśmy skargę do Zarządu Banku. Brak odpowiedzi w ciągu miesiąca bądź odmowa przekazania niezbędnych dokumentów i informacji spowoduje podjęcie przez Kancelarię kolejnych działań, jakimi będzie skarga do Rzecznika Finansowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami