Apelacja Kredytobiorcy

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok oddalający nasze powództwo. Kancelaria złożyła apelację, tj. odwołanie się od wyroku. Oczekujemy na rozpoznanie sprawy przez Sąd II instancji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami